Tasarımı Kaydet  Kapat

KALİTE POLİTİKASI

MICANSAN Tanker Treyler olarak,
Kalite politikamızın genel amacı; Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, müşteri beklenti ve memnuniyetini karşılamak, üretimde yüksek standartları ve gelişmiş sistemleri kullanarak sektörde küresel bir oyuncu olmaktır.
Bu amaca ulaşmak için, sürekli gelişmeyi esas alan yenilikçi fikir ve projeleri detaylandırmak ve geliştirmek, Ar-Ge planları ile iş birliği yaparak elde ettiğimiz verileri en etkin şekilde üretim süreçlerimize uygulamak temel ilkelerimizdendir.
Ana görevlerimiz; Hiçbir koşulda kalite ve hizmet anlayışımızdan ödün vermemek, eksiksiz müşteri memnuniyetine sahip olmak ve bu sayede ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde örnek teşkil etmektir. 
 

ÇEVRE POLİTİKASI

Sağlıklı bir gelecek için her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, gereken önlemleri almak ve çevre emniyetinde uyulması gereken bütün kuralları yürürlükteki mevzuata göre uygulamak en temel sorumluluklarımız arasındadır.
Bu nedenle;
Çevre politikaları ve kuralları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uyulup, uluslararası tavsiyeler en üst seviyede dikkate alınır.
Böylece, “Çevre Yönetim Sistemi” uygulanarak üretim sistemimiz ve fabrikalarımız periyodik olarak incelenir ve denetlenir.
Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımız düzenli olarak eğitime tabi tutulur ve çevre politikası alanında uyulması gereken kurallar konusunda bilinçlendirilir. 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MİCANSAN TANKER TREYLER  olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilke ve kuralları kendimize örnek olarak alıyoruz.
 ‘’ÖNCE İŞ EMNİYETİ‘’ ilkesine uymayı prensip edinen şirketimiz meslek hastalıkları ve iş kazalarının sıfırlanması için her türlü tedbiri almayı taahhüt eder.
Hiçbir iş, insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak ve  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek ilkelerimiz arasında yer almaktadır.
Ekip sorumluluğu ile bireysel olarak herkes iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini önce kendisi benimseyerek, bunlara inanarak ve önemini idrak ederek,kural ve planları  uygulamak ve uygulatmak zorunluluğunun yasa gereği olduğu bilinciyle tüm yasal gerekliliklere uymayı ve her bir çalışanın uymasını sağlamayı taahhüt eder ve bildirmekteyiz.

GENEL MÜDÜR